video 01

00:00 Xin chào các bạn và hôm nay chúng ta vào buổi học đầu tiên của cả chương trình của chúng ta. 00:06 Và trong một lộ trình dài 8 mô run thì đây là cái chương trình đầu tiên,…

MindManager

Tổng hợp link tải xuống các công cụ cần thiết Lưu ý, trước tiên bạn cần kiểm tra xem thiết bị máy tính của mình đang sử dụng hệ điều hành 64-bit hay 32/86-bit Lựa chọn 1 trong 2 sever…