Nội dung khóa học

Chương 1: Giới thiệu và cài đặt ban đầu

  • 1. Thuật ngữ cơ bản- so sánh với excel
    10:00

Chương 2: Xây dựng nền tảng bền vững
Những kiến thức cơ bản nhất, đảm bảo cho bạn có một nền tảng vững chắc để phát triển trong tương lai

Chương 3: Quản lý dữ liệu trong các view
Những công cụ quan trọng giúp bạn tận dụng tối đa sức mạnh của airtable trên từng view

Chương 4: Load- Đưa dữ liệu vào

Chương 5: Chương 5: VIEW – Chế độ xem

Chương 6: Tạo FORM

Chương 7: Tạo ra mối liên hệ

Chương 8: Chia sẻ và cùng nhau làm việc

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá

Bạn muốn nhận thông báo đẩy cho tất cả các hoạt động lớn trên trang web?

<unk>