Nội dung khóa học

Chương 1: Giới thiệu, cách đăng ký

  • 1. Giới thiệu về Airtable
    04:16
  • 1.1 Airtable là gì?
  • 2. Cách đăng ký tài khoản, đăng nhập phần mềm
    01:23
  • 2.1 Chụp kết quả tài khoản đã đăng nhập của bạn

Chương 2: Khái niệm, thuật ngữ cơ bản

Chương 3: Quản trị dữ liệu – DATA trên Airtable

Chương 4: Tùy biến dữ liệu với View – Airtable

Chương 5: Chia sẻ, cùng làm việc

Chương 6: Tạo Form thu thập dữ liệu cơ bản

Chương 7: Tạo mối liên kết giữa các record

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá

Bạn muốn nhận thông báo đẩy cho tất cả các hoạt động lớn trên trang web?

<unk>