Bài tập khóa Coaching for leader

Bởi Admin Pro Chuyên mục chưa phân loại

Nội dung khóa học

Chương 1: Nguyên tắc coaching

  • 1. Ôn lại lý thuyết
    06:27
  • 1.1 Các nguyên tắc trong coaching

Chương 2: Các kỹ năng công cụ coaching

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá

Bạn muốn nhận thông báo đẩy cho tất cả các hoạt động lớn trên trang web?

<unk>