Bài tập Lãnh đạo thực thi

Bởi Admin Pro Chuyên mục chưa phân loại

Nội dung khóa học

Chương 1: Thiết lập mục tiêu smart

  • 1. Thiết lập mục tiêu smart
    01:55
  • 1.1 Bài tập thiết lập mục tiêu smart
    00:00

Chương 2: Các cấp độ nhân viên

Chương 3: Các cấp độ lãnh đạo

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá

Bạn muốn nhận thông báo đẩy cho tất cả các hoạt động lớn trên trang web?

<unk>