Coach truyền nhân

Bởi Admin Pro Chuyên mục chưa phân loại

Nội dung khóa học

Chương 1: Các tình huống

  • 1. Xây dựng bài tập ngắn
    00:00
  • 1.1 Viết lại các bước ra bài tập ngắn

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá

Bạn muốn nhận thông báo đẩy cho tất cả các hoạt động lớn trên trang web?

<unk>