Xây Dựng Hệ Thống-Team Hỗ Trợ

Bởi Admin Pro Chuyên mục chưa phân loại

Nội dung khóa học

Chương 1: Quay video bài giảng
Hỗ trợ giúp các boss tự quay được video tại nhà , chuyên nghiệp

 • 1. Tạo màn hình quay gọn và sạch
  04:04
 • 1.1 chụp màn hình đã làm gọn
 • 2. Upload video lên vimeo lấy link
  01:06
 • 2.1 Thử đưa 1 link video vào đây
 • 3. Đưa link video vimeo lên trên gitbook
  01:11
 • 3.1 Chụp màn hình đã đưa được 1 video lên gitbook 

Chương 2: Quản lý công việc

Chương 3: Sơ đồ tư duy cơ bản

Chương 4: 4. Làm Slide Cơ Bản

Chương 5: Các công cụ hỗ trợ

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá

Bạn muốn nhận thông báo đẩy cho tất cả các hoạt động lớn trên trang web?

<unk>