Công thức hoàn hảo dành cho đại lý

Bởi Admin Pro Chuyên mục chưa phân loại

Nội dung khóa học

Chương 1: Định hướng siêu quy trình

 • 1. Định hướng đào tạo siêu quy trình
  01:30:34
 • 1.1 Viết 1 bài cảm nhận trên facebook
  00:00
 • 1.2 Chụp bản tư duy tự viết vào sổ
  00:00
 • 1.3 16 tư duy, nguyên tắc cơ bản
  00:00
 • 1.4 Chụp bảng flipchart
  00:00
 • 1.5 Chụp sổ học tập
  00:00
 • 1.6 Chụp: Chân quay điện thoại => sẵn sàng quay video
  00:00
 • 1.7 Quay video: Cách học tập siêu tốc
  00:00
 • 1.8 Chụp: telegram : đã kết nối được=> nhận thông báo điểm số
  00:00

Chương 2: Chinh phục hành trình – Siêu quy trình

Chương 3: Thực chiến ra đơn

Chương 4: Tiếp cận

Chương 5: Trở thành người huấn luyện

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá

Bạn muốn nhận thông báo đẩy cho tất cả các hoạt động lớn trên trang web?

<unk>