Nội dung khóa học

Chương 1: Hướng dẫn sử dụng Instagantt Cơ bản

 • 1. Hướng dẫn đăng ký
  03:27
 • 1.1 Thực hành đăng ký tài khoản
  00:00
 • 2. Hướng dẫn tạo dự án
  00:41
 • 2.1 Thực hành tạo Workbook, dự án
  00:00
 • 3. Hướng dẫn tạo Section và Task cơ bản
  01:11
 • 3.1 Thực hành tạo task và section
  00:00
 • 4. Hướng dẫn tạo SubTask (Công việc con)
  00:49
 • 4.1 Thực hành tạo SubTask
  00:00
 • 5. Hướng dẫn cấu hình ngày làm việc trong tuần
  01:18
 • 5.1 Thực hành cấu hình ngày làm việc
  00:00
 • 6. Hướng dẫn gán ngày vào công việc
  01:04
 • 6.1 Thực hành gán ngày làm việc cho đầu mục công việc
  00:00
 • 7. Hướng dẫn gán người vào công việc
  02:01
 • 7.1 Thực hành gán người vào công việc
  00:00
 • 8. Hướng dẫn tạo mối liên kết thứ tự giữa các công việc
  02:10
 • 8.1 Thực hành tạo kết nối giữa các công việc
  00:00
 • 9. Hướng dẫn báo cáo công việc
  02:29
 • 9.1 Thực hành báo cáo công việc
  00:00

Chương 2: Nâng cao hiệu suất với instagantt

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

5.0
Tổng cộng 2 Đánh giá
5
2 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
NY
11 tháng trước
hữu ích, dễ hiểu ạ
LN
1 năm trước
Khoá học rất hữu ích và rất dễ hiểu.

Bạn muốn nhận thông báo đẩy cho tất cả các hoạt động lớn trên trang web?

<unk>