Khóa học Airtable – phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu chuyên nghiệp

Nội dung khóa học

Chương 1: Chương 1: Giới thiệu mở đầu

  • 1. Giới thiệu Airtable – Tại sao nên sử dụng
    05:13
  • 2. Những tính năng cơ bản và ví dụ
    05:52

Chương 2: Thao tác cơ bản

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá

Bạn muốn nhận thông báo đẩy cho tất cả các hoạt động lớn trên trang web?

<unk>