Giới thiệu về khóa học

 

 

 

Nội dung khóa học

Chương 1: Phần 1: Các công cụ hỗ trợ

 • 1. Tạo các mindmap con liên kết với mindmap chính
  03:18
 • 1.1 Nộp bài tập video
 • 2. Hướng dẫn quay video đào tạo bằng bandicam
  19:04
 • 2.1 Bài Tập 2
 • 3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm snagit
  07:25
 • 3.1 Bài Tập 3
 • 4. Cách đưa một video lên trên website đào tạo.
  01:26
 • 5. Hướng dẫn cài phần mềm abbyy finereader
  03:23
 • 6. Hướng dẫn sử dụng phần mềm abbyy fine reader
  06:22

Chương 2: Xây dựng trang đào tạo cho cấp dưới

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá

Bạn muốn nhận thông báo đẩy cho tất cả các hoạt động lớn trên trang web?

<unk>