Kinh nghiệm xây dựng khoá học online

Nội dung khóa học

Chương 1: Xây dựng video khoá học

  • 1. Sử dụng một mindmap định hướng bên phải video
    00:00
  • 1.1 Cảm nhận + lên kế hoạch áp dụng
  • 1.2 Tạo MM định hướng đầu tiên
  • 1.3 Cập nhật 3 bài học chứa mm định hướng đã được triển khai
  • 2. Sử dụng mind map định hướng bằng xmind
    03:54
  • 2.1 Chụp ảnh mm định hướng bằng xmind của bạn

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá

Bạn muốn nhận thông báo đẩy cho tất cả các hoạt động lớn trên trang web?

<unk>