Giới thiệu về khóa học

Bộ não là một nơi duy nhất tập trung dữ liệu để dễ dàng nắm bắt, truy vấn thông tin cũng như thao tác cập nhật cho khóa học.

Nội dung khóa học

Chương 1: Làm Quen Với Bộ Não Airtable

  • 1. Hai thế giới – Một trái tim
    00:00
  • 2. Một trái tim – Hai thế giới
    00:00
  • 2.1 Bạn thích thế giới nào hơn?
  • 2.2 Chụp ảnh 2 thế giới

Chương 2: Đồng bộ chiều từ Airtable –> Website

Chương 3: Đồng bộ chiều từ Website –> Airtable

Chương 4: Thao tác thiết lập để sử dụng
Hiểu cách thức web và airtable hiểu và đấu nối với nhau.

Chương 5: Vấn đề khác

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá

Bạn muốn nhận thông báo đẩy cho tất cả các hoạt động lớn trên trang web?

<unk>