Nội dung khóa học

Chương 1: Đăng nhập và giao diện ban đầu

  • 1. Đăng nhập bằng tài khoản admin
    02:21
  • 1.1 Đăng nhập tài khoản Admin
  • 2. Giao diện menu Admin
    01:47
  • 2.1 Chụp ảnh giao diện admin

Chương 2: Quản lý Module Khóa Học

Chương 3: Quản lý User

Chương 4: Hướng dẫn học viên, giảng viên học tập và chấm bài

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá

Bạn muốn nhận thông báo đẩy cho tất cả các hoạt động lớn trên trang web?

<unk>