Giới thiệu về khóa học

Chào bạn đến với khóa học THiết Kế Chứng Chỉ Khóa Học

Nội dung khóa học

Chương 1: Quy trình nhận chứng chỉ

  • 1. Mục đích khóa học
    01:21
  • 2. Quy trình học viên nhận chứng chỉ
    04:43
  • 2.1 Kiểm tra về chứng chỉ khóa học
  • 2.2 TÊN_BÀI_THI

Chương 2: Thiết kế chứng chỉ

Chương 3: Kiểm tra chứng chỉ

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá

Bạn muốn nhận thông báo đẩy cho tất cả các hoạt động lớn trên trang web?

<unk>