Trợ Lý của Bình

Bởi Admin Pro Chuyên mục chưa phân loại

Nội dung khóa học

Chương 1: Thao tác với khoá học của mình.
Hướng dẫn cách để mà tạo ra một khoá học cho học viên

  • 1. Cách thêm chương, bài học, bài tập
    02:23
  • 1.1 thực hành tạo một khoá học, với 1 chương, 1 bài học, 1 bài tập
  • 2. thêm bài học dạng video
    02:37

Chương 2: Thao tác làm việc nhanh

Chương 3: Hỗ trợ khoá học hệ thống

Chương 4: Hỗ trợ các khoá học nói chung

Chương 5: 5. Giáo viên chấm bài

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá

Bạn muốn nhận thông báo đẩy cho tất cả các hoạt động lớn trên trang web?

<unk>