Tư vấn triển khai đào tạo nội bộ

Bởi Admin Pro Chuyên mục chưa phân loại

Giới thiệu về khóa học

Mô tả khóa học

Bạn Sẽ Học Được Những Gì?

  • Tư duy triền khai một khóa học
  • Các công cụ hỗ trợ đẻ triển khai nhanh nhất
  • Kinh nghiệm triển khai

Nội dung khóa học

Chương 1: Chương 1

  • 1. bài 1
    00:00
  • 1.1 Chọn đáp án đúng

Chương 2: Chương 2

Chương 3: Chương 3

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá

Bạn muốn nhận thông báo đẩy cho tất cả các hoạt động lớn trên trang web?

<unk>