Khóa thực hành quản trị WEB-WordPress cho các bạn trợ lý

Nội dung khóa học

Chương 1: Đăng nhập và giao diện ban đầu

  • 1. Đăng nhập bằng tài khoản admin
    02:21
  • 1.1 Chụp giao diện đã đăng nhập bằng tài khoản Admin
  • 2. Giao diện menu Admin
    01:47
  • 2.1 Chụp giao diện menu admin

Chương 2: Thao tác Admin cơ bản

Chương 3: Thao tác nâng cao – kết hợp Airtable

Chương 4: Quản lý học tập – Giảng viên – học viên

Chương 5: Tạo mới Khóa học, quản lý khóa học mới

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá

Bạn muốn nhận thông báo đẩy cho tất cả các hoạt động lớn trên trang web?

<unk>